Menü Kapat

Cihaz Kiralama

Proctolazer firması olarak yatırım düşünmeyen hastanelere kiralama alternatifi sunmaktayız. Bu sistemde makina ve prodlar Proctolazer tarafından temin edilmekte ve eğitim ücretsiz verilmektedir. Bu sistem hastanede KBB’de, Tonsil Konka, Tümör rezeksiyonu vb. Genel cerrahide hemoroid, fistül, sinüsde Thorax cerrahisinde, Bronkoskopide, Endobronşial tümörlerde KDC varis vs. endikasyonlarda kullanılmaktadır. Hekim veya hekimler ay içerisinde istedikleri sayıda hastada bağımsız sistemi kiralama ile kullanmaları mümkündür.